NEUROLOGOPEDA

DOSTĘPNE TERAPIE:
– Usprawniania komunikacji
– Korekty wad wymowy
– Stymulowania rozwoju mowy
– Zaburzeń neurorozwojowych i genetycznych

Czy wiesz kiedy udać się do logopedy?

• Gdy jesteś rodzicem niemowlaka i chcesz wspierać rozwój jego mowy
• Gdy Twoje dziecko ma specyficzne problemy w komunikacji, gdy nie mówi lub jego mowa jest opóźniona
• Gdy Twoje dziecko w wieku dwóch lat nie łączy dwóch wyrazów w proste zdania, np. „Tata daj”
• Gdy Twoje dziecko ma wadę wymowy
• Gdy chcesz stymulować rozwój poznawczy Twojego dziecka
• Gdy masz wątpliwości na temat rozwoju Twojego dziecka, szczególnie rozwoju mowy i komunikacji.

Prawidłowy rozwój dziecka jest niezwykle ważny dla jego właściwego rozwoju. Istotną sprawą jest, by terapią logopedyczną
Objąć możliwie jak najmłodsze dziecko. Wczesna interwencja skraca czas terapii, pozwala na stymulację rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych., Brak interwencji logopedycznej może spowodować utrwalenie się wady wymowy.

Kontakt:
Mgr Anna Ruszel – Kwaśny
Tel.: 721 334 849