POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO HAW-MED
W Haw-Med z siedzibą w Łańcucie priorytetem jest ochrona danych osobowych oraz prywatności osób korzystających z serwisu internetowego.
Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medycznym HAW-MED ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
• umowa opieki medycznej,
• umowa na świadczenie usług medycznych,
• prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
• przepisy prawa,
• Twoja zgoda.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne HAW-MED z siedzibą w Łańcucie, ul. Wałowa 25.

DANE OSOBOWE
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
• objęcia umową opieki medycznej,
• założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej,
• dokonywania rozliczeń z Pacjentem oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Pacjenta usługę medyczną
• przekazania materiałów promujących nasze usługi,
• wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
• tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniających dane pacjenta;
• wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem danych Pacjentów;
• wykazania przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Pacjentem lub na rzecz Pacjenta umowy o świadczenie usług medycznych;

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
• Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Medyczne HAW-MED. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Centrum Medyczne HAW-MED dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:
Centrum Medyczne HAW-MED będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.
Centrum Medyczne HAW-MED zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.