Opublikowano

Na podstawie otrzymanych wyników badań oraz oceny stanu zdrowia badanego, lekarz wystawia stosowne orzeczenie.

Opublikowano

Lekarz medycyny określa zakres badań, które pracownik powinien wykonać w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

Opublikowano

Pracownik zgłasza się do Centrum Medycyny Pracy. Powinien ze sobą zabrać dowód osobisty, skierowanie od pracodawcy, okulary, soczewki kontaktowe lub aparat słuchowy – jeśli używamy, pojemniczek moczu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba badana takie posiada, jeśli są to badania kierowców lub stanowisko pracy wymaga prawa jazdy należy je ze sobą zabrać.

Opublikowano

Wypełnienie przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie (dostępne na Stronie Głównej). Należy pamiętać, że skierowanie jest ważne gdy jest wypełnione czytelnie, widnieje na nim pieczątka pracodawcy posiadająca wszystkie dane, jest podpisane przez osobę do tego upoważnioną oraz zawiera informacje o stanowisku pracy osoby zatrudnionej