Wypełnienie przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie (dostępne na Stronie Głównej). Należy pamiętać, że skierowanie jest ważne gdy jest wypełnione czytelnie, widnieje na nim pieczątka pracodawcy posiadająca wszystkie dane, jest podpisane przez osobę do tego upoważnioną oraz zawiera informacje o stanowisku pracy osoby zatrudnionej