Na podstawie otrzymanych wyników badań oraz oceny stanu zdrowia badanego, lekarz wystawia stosowne orzeczenie.