HAW-MED Centrum Medyczne

BADANIA KIEROWCÓW

Wykonujemy wszystkie niezbędne badania, konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy. Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających stosowne uprawnienia.

WYKONUJEMY BADANIA PSYCHOLOGICZNE TZW. PSYCHOTECHNICZNE DLA : 

* kandydatów na kierowców;
* kierowców zawodowych;
* kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
* instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów;
* kierowców ze skierowaniem za:

– przekroczenie dopuszczalnej liczy punktów karnych,
– kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu,
– spowodowanie wypadku;

*  kierowców samochodów służbowych;

BADANIE PSYCHOLOGICZNE OBEJMUJE OCENĘ:

* osobowości
* temperamentu
* zdolności myślenia logicznego
* spostrzegawczości
* koncentracji i podzielności uwagi
* czasu reakcji
* koordynacji wzrokowo-ruchowej
* widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

* widzenia stereoskopowego

W zależności od celu badania psycholog dobiera odpowiednie metody. Czas trwania badania uzależniony jest od rodzaju badania oraz tempa pracy osoby badanej.