HAW-MED Centrum Medyczne

BADANIA KROK PO KROKU

KROK 1

Wypełnienie przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie (dostępne na Stronie Głównej). Należy pamiętać, że skierowanie jest ważne gdy jest wypełnione czytelnie, widnieje na nim pieczątka pracodawcy posiadająca wszystkie dane, jest podpisane przez osobę do tego upoważnioną oraz zawiera informacje o stanowisku pracy osoby zatrudnionej

KROK 2

Pracownik zgłasza się do Centrum Medycyny Pracy. Powinien ze sobą zabrać dowód osobisty, skierowanie od pracodawcy, okulary, soczewki kontaktowe lub aparat słuchowy – jeśli używamy, pojemniczek moczu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba badana takie posiada, jeśli są to badania kierowców lub stanowisko pracy wymaga prawa jazdy należy je ze sobą zabrać.

KROK 3

Lekarz medycyny określa zakres badań, które pracownik powinien wykonać w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

KROK 4

Na podstawie otrzymanych wyników badań oraz oceny stanu zdrowia badanego, lekarz wystawia stosowne orzeczenie.

Udostępniamy Państwu możliwość zapisania się do naszych specjalistów za pomocą naszego systemu rejestracji on-line.

Pobierz wzór umowy pomiędzy naszą firmą a zakładem pracy, informacje dotyczące badań oraz skierowanie na badania z zakresu medycyny pracy.