HAW-MED Centrum Medyczne

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

BADANIE PSYCHOLOGICZNE OBEJMUJE OCENĘ:

* osobowości
* temperamentu
* zdolności myślenia logicznego
* spostrzegawczości
* koncentracji i podzielności uwagi
* czasu reakcji
* koordynacji wzrokowo-ruchowej
* widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
* widzenia stereoskopowego

 

W zależności od celu badania psycholog dobiera odpowiednie metody. Czas trwania badania uzależniony jest od rodzaju badania oraz tempa pracy osoby badanej.